Generalforsamling

Indkaldelse til Uldum If´s generalforsamling den 11.04.2018 kl. 19.00 i Uldum Fritidscenter.

 

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Udvalgsberetninger
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lise er på valg og modtager genvalg, Linda er også på valg og modtager ikke genvalg. Derfor søger vi nye medlemmer til bestyrelsen)
  7. Valg af bestyrelsessuppleant (begge suppleanter modtager genvalg)
  8. Valg af 2 revisorer (begge revisorer modtager genvalg)
  9. Eventuelt

 

Uldum If vil være vært med et stykke brød m.v. Vel mødt.