Generelforsamling i UIF

Indbydelse

Generalforsamling i UIF

D. 25. april 2019

Kl. 19.00

Generalforsamling indkaldt af Bestyrelsen i UIF ifølge UIF Vedtægter

Kl. 19.00

Mødet starter

Uldum Idrætsforening

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

V. formand Britt Vig Andersen

Udvalgsberetninger

Fremlæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Helle Møldrup på valg – genopstiller ikke
  • Britt Vig Andersen –          genopstiller

Valg af suppleanter

  • Anette Fleborg på valg – genopstiller ikke
  • Pia Thisgaard på valg – genopstiller ikke

Valg af 2 Revisorer

Eventuelt

Tak for i dag

Konstituering af den ny bestyrelse

v. kasserer Lise Rasmussen

Flere oplysninger:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sted: Uldum Idrætsforening

Kærvejen 30 B