Indkaldelse til Generalforsamling i UIF 2020

Kære alle

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i UIF d.8. juni 2020 kl.19 i Uldum Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v. Formand Britt Vig
  3. Udvalgsberetninger v. udvalgene
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Formand Britt Vig
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af 2 Revisorer
  9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.