Generalforsamling

ONSDAG D. 19. APRIL KL. 19.00 I HALLEN.

Det er igen blevet tid til generalforsamling i UIF.

UIF mangler nye frivillige kræfter til at styrke foreningen. Hvis dette har din interesse så kig endelig ned i hallen og få stillet din nysgerrighed.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgsberetninger
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Vedtægtsændringer. Se foreslåede nye vedtægter i bilag 1. Nuværende vedtægt findes i bilag 2.
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  • Line Elisabeth Rosenmaj, Stephan Madsen Bærentsen, Tanja Sejbjerg Dideriksen og Martin Jensen
  • Line og Tanja modtager ikke genvalg
  • Martin og Stephan modtager genvalg
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Britt Vig Andersen og Dorte Thyregod Jørgensen
  • Britt og Dorte modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 revisorer
  • Lene Hansen og Bettina Daugaard
 9. Eventuelt