Nye regler vedrørende Covid-19

 

Hej alle sammen J

P.g.a. nye udmeldinger fra Statsministeriet, så kommer her et overblik over, hvad det betyder for Uldum IF.

Man kan med fordel finde den/de sportsgrene/hold, der vedkommer en selv, – derfor denne opdeling.

Petanque:
Er slut for denne sæson.

Tennis:
Fra mandag den 26/10-20 må der KUN samles 10 spillere ved banerne – HUSK afstand.
Der er her ingen krav om mundbind, da det er udendørs.

Fodbold – Ude:
Ungdom er slut for denne sæson. Med undtagelse af få hold, der spiller i vinterturnering.

Senior – Fra mandag den 26/10-20 må der KUN samles ti spillere incl. en træner. Der følger vi samme regler som i foråret.

Fodbold – Inde:
Børn til og med 21 år: Fortsætter som hidtil. Trænere skal pr. 29/10 benytte mundbind til og fra træning.

Tilskuere skal sidde på fast plads og ligeledes bruge mundbind til og fra pladsen.

Senior/oldboys +40 & +50 må pr 26/10-20 være 10 samlet incl. træner og alle skal pr. 29/10-20 bruge mundbind til og fra træning.

Badminton:
Ungdom under 21 år fortsætter som hidtil. Dog skal trænere bære mundbind til og fra træning fra den 29/10 2020.

Pr. 26/10-20 hedder det max 10 personer samlet over 21 år, og dette giver lidt udfordringer for Badminton om onsdagen. Vi afventer pt, om det gælder pr. bane, hvis der overholdes nogle afstandskrav, eller om det er 10 pr. hal, så derfor vil der komme mere info her inden mandag aften – så hold øje med mail og facebook siden. Vi gør, hvad vi kan for, at der kan spilles badminton. Alle skal pr. 29/10-20 bruge mundbind til og fra træning.

Gymnastik:
Alle børnehold kører videre som hidtil. Alle fra 12 år og op skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

HitFit: Der må være 10 personer i salen incl. træneren indtil den 22/10 2020. Der vil blive oprettet hold på Conventus uge for uge. Dette gælder kun for i forvejen tilmeldte. HUSK at melde fra ved at tage fat i kontaktpersonen, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

Step/Styrke: Der må være 10 personer i salen incl. træner indtil den 22/10 2020. Bliver delt op i to hold kl. 18:30 og 19:30. Nærmere info vil komme direkte til tilmeldte. HUSK at melde fra ved at tage fat i kontaktpersonen, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

Motionsdamer: Der må være 10 personer i salen incl. træneren indtil den 22/10 2020. HUSK at melde fra ved at tage fat i udvalget, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning

 

Fitness:
Da vi ikke har hold i fitness, må vi kører videre med max 10 personer, der træner af gangen. Der skal sprittes af før og efter træning og bruges eget håndklæde på maskinerne. Fra den 29/10 skal alle bære mundbind til og fra træning. Overholdes dette ikke kan bortvisning forekomme.

Volley:
Ungdom op til 12 år kører videre som hidtil. Dog skal trænere bære mundbind til og fra træning fra den 29/10.

Volley senior må pr. 26/10 max være 10 pers. incl. træner, og alle skal bære mundbind til og fra træning fra den 29/10.

Generelt til trænerne:
Vi hjælper alle trænere med at være opdateret med evt. nye retningslinjer løbende. Vi forventer alle trænere overholder alle udsendte retningslinjer og er forbilleder for alle vores deltagere. Pr. 29/10-20 til 2/1-21 kræves der mundbind til og fra træning – Alle trænere vil få udleveret en pakke af foreningen.

Husk at spritte af, holde afstand og brug den sunde fornuft.

Generelt til alle interesserede:
Tak fordi du/I læser med her, – det er meget vigtig for os som forening, at alle følger reglerne, at vi står sammen og hjælper, hvor vi kan.

Grundet smittesporing skal man tilmelde sig på vores hjemmeside www.uldum-if.dk inden opstart. Dette gælder for alle idrætsgrene.

Alle fra 12 år og op skal bære mundbind til og fra træning. Dette er gældende fra den 29/10-2/1 2021 – det vil sige ved alt ophold i lokalerne indtil påbegyndt træning.

Eventuelle tilskuere skal sidde på samme plads og sidde med næsen mod banen/samme retning.

Ovenstående er gældende fra den 26/10-20 og fire uger frem.

Overholdes reglerne ikke ser vi os også nødsaget til at skride ind. Så vis at vi kan stå sammen mod Corona.

Vi kommer med opdateringer, så snart vi har nogen. Der vil evt. komme noget pr. afdeling eller pr. hold.

 

På vegne af Uldum IF´s bestyrelse

Britt Vig

 

VIGTIG information om COVID-19 retningslinier i forbindelse med opstart

Kære alle Medlemmer, udvalg og bestyrelses medlemmer i UIF
VIGTIG information om COVID-19 retningslinier i forbindelse med opstart
Vigtig information omkring COVID-19 smittelister.
vi er nu godt i gang med efterår/vintersæsonen i vores forening og COVID-19 smittefaren lurer stadig, derfor er det vigtigt, at vi alle tager vores forholdsregler.
Èn ting er de fastsatte rammer med antal, afstand og rengøring, de skal selvfølgelig alle overholdes. En anden ting er registrering af alle deltagere/medlemmer fra første træning, da det kan være en vigtig brik i smitteopsporing, hvis der senere skulle vise sig, at opstå en smitte situation.
Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at ALLE er registreret, før de må deltage i en træning, et arrangement eller andet i UIF.
Vi ved at sæsonen er godt i gang, men grundet det stigende antal smittede over de seneste par uger, bliver vi nødt til som forening at tage vores forholdsregler. Alle skal derfor hurtigst muligt få tilmeldt sig selv eller jeres børn via Conventus.
Fremadrettet skal alle tilmelde sig via Conventus inden sæsonstart, således vi har oplysninger på alle udøvere. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for 2 prøvegange. dog skal der betales inden holdstart, men  pengene returneres selvfølgelig, hvis holdet ikke fungere for medlemmet.
På vegne af UIF
Lise Rasmussen

Information omkring Covid-19/Corona

Uldum Idrætsforening
KÆRVEJEN 30
7171 Uldum
www.uldum-if.dk
13. september 2020
Kære Alle medlemmer
Information omkring Covid-19/Corona
Sæsonen 20-21 bliver anderledes, da alle idrætter skal udøves under hensyntagen til Corona.
Vi vil sammen med Instruktørerne gøre alt for, at du som medlem kan føle dig tryg ved at gå til en sport i vores forening i også i denne sæson. Derfor har vi lavet nogle retningslinjer og tiltag, som vi forventer, du respekterer og efterlever.
⦁ Hvis du er syg eller snottet, eller har mistanke om at noget er på vej, skal du naturligvis ikke komme til træning
⦁ medlemmerne skal afleveres og hentes i gangen uden for Hallen – forældrene må ikke komme med ind.  Dog er det OK at følge de små helt ind, de første par gange.
⦁ Omklædning skal så vidt muligt klares hjemmefra. For skolebørn der kommer fra SFO vil det være muligt at benytte et omklædningsrum.
⦁ Ophold i og omkring træningssted skal begrænses. Når Medlemmerne forlader en træningstime, går de ud af døren i redskabsrummet, ned af gangen forbi omklædningsrummene og skal skynde sig hjem, og vi så vidt muligt ikke skal have kontakt med næste hold der kommer til træning.
⦁ Ved indgang til Hallen skal ALLE medlemmer spritte hænder, UIF sørger for håndsprit. ved
⦁ Alle medlemmer skal registreres til hver træning, dette er vigtigt for at hjælpe ved eventuel smitteopsporing.
⦁ Hold afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
⦁ Husk god hygiejne før, under og efter træning. Vask hænder eller sprit dem af.
⦁ Corona smitter ved kontakt med sekret som spyt. Så lad være med at berøre øjne, ører, næse eller mund under træning. Og hvis du gør, så sprit dine hænder af.
⦁ De redskaber, der anvendes til træning rengøres, før og efter brug. En sprøjteflaske med universalrengøringsopløsning og klude vil være tilgængelig. PE-redskaber tåler ikke sprit, derfor anvendes universalrengøringsmiddel. Hjælp gerne med rengøring og sprit hænder bagefter.
⦁ Hvis du har været til et hold og bliver testet positiv for Covid-19, så informer din instruktør eller UIF´s formand, Britt Vig Andersen på telefon 41834815
Vi håber på forståelse for UIF´s corona tiltag og håber på en god sæson 20-21 trods alt:-
På vegne af
Uldum Idrætsforening
Britt Vig Andersen

Ny bestyrelse i UIF

Billede af den nye Bestyrelse i UIF

Række 1 fra venstre

         Karina Yde Næstformand, Thomas Michaelsen suppleant,

    Dorte Thyregod Jørgensen Kasserer 1, Michelle Kristoffersen Kasserer 2

Række 2 fra venstre

                     Claus Densø-Sørensen Menig medlem, Lise Rasmussen Sekretær,

      Britt Vig Andersen Formand, Hanne Guldbrandt Menig medlem,

Winnie Sørensen Suppleant

Svømning aflyst pga COVID-19

Pga COVID-19 kan vi desværre ikke leve op til de retningslinjer
der skal overholdes, bla antal personer efter bassin størrelse.
Vi håber vi kan starte op igen efter nytår.
Der kommer ny opdatering sidst i november. 
Med venlig hilsen
Svømme udvalget

Indkaldelse til Generalforsamling i UIF 2020

Kære alle

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i UIF d.8. juni 2020 kl.19 i Uldum Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. Formand Britt Vig
 3. Udvalgsberetninger v. udvalgene
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Formand Britt Vig
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 Revisorer
 9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Covid-19 retningslinjer for fodbold i UIF

Covid-19 retningslinjer for fodbold i UIF, – Træner
Følgende er besluttet af vores myndigheder, og de er ikke opfundet af UIF, – de SKAL følges:
 • Fritidscenter og hallen er aflåst, og KUN én træner pr. gruppe må hente bolde og kegler, som de skal holde inden for sin gruppe under hele træningen, samt rengøre og sætte på plads igen bagefter.
 • Træner og spillere møder op til træning omklædt ude på banen, de skal træne på. Spillerne og trænere må dog IKKE gå ud til banen, før det forrige hold har forladt den. Man må ikke krydse baner, der er i brug af andre hold.
 • Er der spillere eller trænere, der har symptomer på Covid-19, – så bliv hjemme, så man ikke smitter andre.
 • Hvis forældre afleverer deres børn til træning, så må de IKKE gå ind på banen, for ellers overholder vi ikke forsamlingsforbuddet på 10 personer inde på stadion. Forældrene skal blive på flisearealet ved hallen og med to meters afstand til hinanden eller tage hjem, mens træningen gennemføres.
 • Der må ikke være tilskuere ved banerne, der trænes på.
 • Reglen med 2 meters afstand under træningen gælder ikke længere, og der tillades sporadisk kropskontakt i øvelserne. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

 

 • Det er meget vigtigt, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, når der nu åbnes for kropskontakt under en del af træningen.

På hver bane må der max være 10 personer incl. træneren

 • Er der flere end 10 personer, skal der laves en ny gruppe på max 10 personer

 

 • Sammensætningen af grupperne SKAL være den samme under hele træningen og med den samme træner.

 

 • To grupper må IKKE samles til en samlet briefing i én stor gruppe. Hvis der skal siges noget samlet, så er grupperne på hver sin bane med mindst 2 m. afstand både mellem grupperne og mellem spillerne i de to grupper.

 

 • En bane til 10 personer kan være både en 5 mands, – en 7 mands og en 11 mandsbane, men uanset størrelsen, så må der kun være 10 personer på den. Fodboldudvalget sætter/markerer banerne på stadionanlægget.

 

 • Bolde, kegler og overtræksveste må KUN hentes af træneren i boldrummet, og det er KUN træneren, der sætter det op til øvelserne, samt samler det sammen igen bagefter. Spillerne må godt røre ved bolden med hænder, hoved og bryst, som selvfølgelig også målmanden med målmandshandsker på.Overtræksveste må IKKE byttes til andre spillere under træningen, – den må KUN bruges af én spiller. Hvert hold får sit eget sæt overtræksveste, som de beholder for sig selv og får vasket fra gang til gang.Klubben skal sørge for at der er håndsprit i boldrummet, som kan tages med ud og sættes på plads igen efter træningen.

 

 • Når træningen er slut, samler træneren boldene vasker dem med vand og sæbe, og de vaskede bolde lægges til sidst på plads af træneren.

 

 • Spillerne skal selv have en fyldt drikkedunk med til træningen, – vi anbefaler, at man ikke fylder sin drikkedunk op med vand fra vores udendørs vandhaner, da vi ikke aner, om de er rene og måske kan være inficeret.

 

 • Træneren er ansvarlig for at træningen bliver kørt igennem efter disse retningslinjer, og hvis træneren ser nogen udfordringer med dem, så er det vigtigt, at de bliver rejst over for fodboldudvalget, så der kan findes ud af, om holdet kan træne eller ej.

 

 • Hvis reglerne IKKE overholdes, så forbeholder UIF’s bestyrelse og fodboldudvalget sig retten til at stoppe aktiviteten for det pågældende hold. UIF vil hverken have bøder eller i medierne, fordi vi ikke har styr på myndighedernes retningslinjer, og UIF hæfter ikke for bøder, som gives, fordi trænere eller spillere ikke overholder de udstukne retningslinjer fra klubben. Trænerne skal sende spillere hjem, hvis de ikke retter sig efter instrukserne.

Opstart af Tennis.

Hej Alle.
Så starter vi stille op med Tennis KUN VOKSEN. Vi følger de regler som vi har om COVID 19.
Det står virkelig med småt, men læs det ved at zoome ind og start så gerne op med at spille tennis igen😁
OBS OBS OBS der ikke må være tilskuere.
Man må komme og spille og så direkte hjem igen. Vi ved godt at det sociale og 6. set betyder rigtig meget, men vi skal sammen opfylde Sundhedsstyrelsens krav da vi ellers skal lukke banerne ned igen. Det betyder altså, at den øl eller vand man plejer at få efter kampen ikke må nydes i klubben – endnu!
I fht reservation af banerne så må man komme og se om de er frie da klubhuset er aflåst og skal forblive låst. Altså tage chancen for nuværende! På billederne kan man se de eneste forhåndsreserverede tider.
Der er ingen fra foreningen der ønsker at være ‘håndhævere’ i det her så vi håber virkelig at i selv tager ansvars således banerne kan forblive åbne😁
I forhold til træning for børnene så afventer vi det videre udspil fra regeringen, men vi er så småt begyndt at forberede os og holder møde næste uge. Endnu er det ikke tilladt for dem at træne.
Muligvis vil der komme håndsprit i klubben men indtil da opfordrer vi til i medbringer dette eller vådservietter selv så i kan opretholde en god håndhygiejne.
Er der nogle spørgsmål til ovenstående så skriv endelig i tråden. Hvis vi er heldige vil Britt Vig Andersen, Carsten Tovborg hjælpe, Thomas Juul og Søren hjælpe med at besvare dem🧐🎾
Vi glæder os alle til at komme rigtig igang igen!

1 2 3