Ny bestyrelse i UIF

Billede af den nye Bestyrelse i UIF

Række 1 fra venstre

         Karina Yde Næstformand, Thomas Michaelsen suppleant,

    Dorte Thyregod Jørgensen Kasserer 1, Michelle Kristoffersen Kasserer 2

Række 2 fra venstre

                     Claus Densø-Sørensen Menig medlem, Lise Rasmussen Sekretær,

      Britt Vig Andersen Formand, Hanne Guldbrandt Menig medlem,

Winnie Sørensen Suppleant

Svømning aflyst pga COVID-19

Pga COVID-19 kan vi desværre ikke leve op til de retningslinjer
der skal overholdes, bla antal personer efter bassin størrelse.
Vi håber vi kan starte op igen efter nytår.
Der kommer ny opdatering sidst i november. 
Med venlig hilsen
Svømme udvalget

Indkaldelse til Generalforsamling i UIF 2020

Kære alle

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i UIF d.8. juni 2020 kl.19 i Uldum Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. Formand Britt Vig
 3. Udvalgsberetninger v. udvalgene
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Formand Britt Vig
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 Revisorer
 9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling 8. juni 2020

Kære alle

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i UIF d.8. juni 2020 kl.19 i Uldum Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. Formand Britt Vig
 3. Udvalgsberetninger v. udvalgene
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Formand Britt Vig
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 Revisorer
 9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Covid-19 retningslinjer for fodbold i UIF

Covid-19 retningslinjer for fodbold i UIF, – Træner
Følgende er besluttet af vores myndigheder, og de er ikke opfundet af UIF, – de SKAL følges:
 • Fritidscenter og hallen er aflåst, og KUN én træner pr. gruppe må hente bolde og kegler, som de skal holde inden for sin gruppe under hele træningen, samt rengøre og sætte på plads igen bagefter.
 • Træner og spillere møder op til træning omklædt ude på banen, de skal træne på. Spillerne og trænere må dog IKKE gå ud til banen, før det forrige hold har forladt den. Man må ikke krydse baner, der er i brug af andre hold.
 • Er der spillere eller trænere, der har symptomer på Covid-19, – så bliv hjemme, så man ikke smitter andre.
 • Hvis forældre afleverer deres børn til træning, så må de IKKE gå ind på banen, for ellers overholder vi ikke forsamlingsforbuddet på 10 personer inde på stadion. Forældrene skal blive på flisearealet ved hallen og med to meters afstand til hinanden eller tage hjem, mens træningen gennemføres.
 • Der må ikke være tilskuere ved banerne, der trænes på.
 • Reglen med 2 meters afstand under træningen gælder ikke længere, og der tillades sporadisk kropskontakt i øvelserne. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

 

 • Det er meget vigtigt, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, når der nu åbnes for kropskontakt under en del af træningen.

På hver bane må der max være 10 personer incl. træneren

 • Er der flere end 10 personer, skal der laves en ny gruppe på max 10 personer

 

 • Sammensætningen af grupperne SKAL være den samme under hele træningen og med den samme træner.

 

 • To grupper må IKKE samles til en samlet briefing i én stor gruppe. Hvis der skal siges noget samlet, så er grupperne på hver sin bane med mindst 2 m. afstand både mellem grupperne og mellem spillerne i de to grupper.

 

 • En bane til 10 personer kan være både en 5 mands, – en 7 mands og en 11 mandsbane, men uanset størrelsen, så må der kun være 10 personer på den. Fodboldudvalget sætter/markerer banerne på stadionanlægget.

 

 • Bolde, kegler og overtræksveste må KUN hentes af træneren i boldrummet, og det er KUN træneren, der sætter det op til øvelserne, samt samler det sammen igen bagefter. Spillerne må godt røre ved bolden med hænder, hoved og bryst, som selvfølgelig også målmanden med målmandshandsker på.Overtræksveste må IKKE byttes til andre spillere under træningen, – den må KUN bruges af én spiller. Hvert hold får sit eget sæt overtræksveste, som de beholder for sig selv og får vasket fra gang til gang.Klubben skal sørge for at der er håndsprit i boldrummet, som kan tages med ud og sættes på plads igen efter træningen.

 

 • Når træningen er slut, samler træneren boldene vasker dem med vand og sæbe, og de vaskede bolde lægges til sidst på plads af træneren.

 

 • Spillerne skal selv have en fyldt drikkedunk med til træningen, – vi anbefaler, at man ikke fylder sin drikkedunk op med vand fra vores udendørs vandhaner, da vi ikke aner, om de er rene og måske kan være inficeret.

 

 • Træneren er ansvarlig for at træningen bliver kørt igennem efter disse retningslinjer, og hvis træneren ser nogen udfordringer med dem, så er det vigtigt, at de bliver rejst over for fodboldudvalget, så der kan findes ud af, om holdet kan træne eller ej.

 

 • Hvis reglerne IKKE overholdes, så forbeholder UIF’s bestyrelse og fodboldudvalget sig retten til at stoppe aktiviteten for det pågældende hold. UIF vil hverken have bøder eller i medierne, fordi vi ikke har styr på myndighedernes retningslinjer, og UIF hæfter ikke for bøder, som gives, fordi trænere eller spillere ikke overholder de udstukne retningslinjer fra klubben. Trænerne skal sende spillere hjem, hvis de ikke retter sig efter instrukserne.

Opstart af Tennis.

Hej Alle.
Så starter vi stille op med Tennis KUN VOKSEN. Vi følger de regler som vi har om COVID 19.
Det står virkelig med småt, men læs det ved at zoome ind og start så gerne op med at spille tennis igen😁
OBS OBS OBS der ikke må være tilskuere.
Man må komme og spille og så direkte hjem igen. Vi ved godt at det sociale og 6. set betyder rigtig meget, men vi skal sammen opfylde Sundhedsstyrelsens krav da vi ellers skal lukke banerne ned igen. Det betyder altså, at den øl eller vand man plejer at få efter kampen ikke må nydes i klubben – endnu!
I fht reservation af banerne så må man komme og se om de er frie da klubhuset er aflåst og skal forblive låst. Altså tage chancen for nuværende! På billederne kan man se de eneste forhåndsreserverede tider.
Der er ingen fra foreningen der ønsker at være ‘håndhævere’ i det her så vi håber virkelig at i selv tager ansvars således banerne kan forblive åbne😁
I forhold til træning for børnene så afventer vi det videre udspil fra regeringen, men vi er så småt begyndt at forberede os og holder møde næste uge. Endnu er det ikke tilladt for dem at træne.
Muligvis vil der komme håndsprit i klubben men indtil da opfordrer vi til i medbringer dette eller vådservietter selv så i kan opretholde en god håndhygiejne.
Er der nogle spørgsmål til ovenstående så skriv endelig i tråden. Hvis vi er heldige vil Britt Vig Andersen, Carsten Tovborg hjælpe, Thomas Juul og Søren hjælpe med at besvare dem🧐🎾
Vi glæder os alle til at komme rigtig igang igen!

Corona/Covid19

Kære alle

Vi følger Covid19 situationen tæt og efterlever selvfølgelig de regler, der bliver indført løbende. Regeringen har mandag eftermiddag forlænget perioden med skærpede tiltag til 13. april. Det betyder, at alle aktiviteter i foreningens regi fortsat er aflyst frem til 13. april.

Vi vil selvfølgelig holde jer alle opdateret løbende via Conventus, på www.uldum-if.dk og på vores Facebook side ’Uldum Idrætsforening’.

Vi forventer, at vi stadig kan afholde generalforsamling 20. april som berammet, men vi holder selvfølgelig øje med udviklingen og tilpasser os situationen.

Alle spørgsmål kan stilles til Formanden Britt Vig på 41834815/formand@uldum-if.dk eller Sekretær Naja Abildgaard på 29836519/naja_knudsen@hotmail.com

1 2 3 4 5 7