Infomøde til Tumler og Knaldperler

Kære forældre på de kommende gymnastikhold

for Tumler (3-4 år) & Knaldperlerne (5-6 år)

Vi har i år valgt at afholde et lille forældremøde inden opstart af gymnastik.

Derfor vil vi gerne invitere Jer i hallen tirsdag d. 21/8-2018 kl. 18.00.

I vil blive præsenteret for begge teams bag begge hold samt møde den kontaktperson der er tilknyttet jeres børns hold.

Vi håber at I alle har lyst til at kigge forbi.

Dette er selvfølgelig uden børn, medmindre I har en lille baby

Mange hilsner fra

Camilla & Lise

Valdemarsdag

I år fylder Dannebrog fylder 799 år. Det fejrer Danmarkssamfundet i Hedensted Kommune med et arrangement på Valdemarsdag fredag 15. juni i Uldum Kirke og Uldum Mølle.

Arrangementet indledes kl. 18.15, hvor fanerne føres ind i Uldum Kirke under ledelse af Kjeld Bøjlesen. Kl. 18.30 er der andagt ved sognepræst Annette Lyster-Clausen og derefter fanemarch Uldum rundt via Uldum Højskole, hvor der vil blive givet et par musiknumre af eleverne.

Derefter går turen til Uldum Mølle, hvor der vil være Valdemarstale ved menighedsrådsformand Niels Højsgård og indlæg ved møller Jacob Hanquist og overrækkelse af faner og flag. Alle foreninger i Hedensted Kommune, der har en fane, er inviteret til at deltage, og i øvrigt er alle velkomne, oplyser Danmarkssamfundet.

Fra UIFs gymnastikafdeling deltager fem fanebærere.

Nyt fra bestyrelsen

 

Hej Alle.

 

Lidt nyt fra bestyrelsen.

Vi afholdte onsdag d. 11/4-2018 vores årlige generalforsamling i UIF.

 

I den forbindelse blev der valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen i UIF.

 

Vi siger derfor velkommen til

Naja Abildgaard, som er blevet vores nye sekretær.

Dorte Thyregod Jørgensen.

Lise Rasmussen genopstilte og fortsætter som Kasser

 

Britt Vig Andersen er fortsat formand

Helle Møldrup er fortsat næstformand.

Anette Fleborg og Pia Thisgaard er fortsat Suppleanter.

 

Vi siger farvel til Linda Jespersen og takker for hendes store indsats gennem årene i UIF.

 

Der kommer et nyt billede af bestyrelsen efter først komne Bestyrelses møde.

 

På vegne af Bestyrelsen

Lise Rasmusesen

 

Generalforsamling

Indkaldelse til Uldum If´s generalforsamling den 11.04.2018 kl. 19.00 i Uldum Fritidscenter.

 

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Udvalgsberetninger
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lise er på valg og modtager genvalg, Linda er også på valg og modtager ikke genvalg. Derfor søger vi nye medlemmer til bestyrelsen)
  7. Valg af bestyrelsessuppleant (begge suppleanter modtager genvalg)
  8. Valg af 2 revisorer (begge revisorer modtager genvalg)
  9. Eventuelt

 

Uldum If vil være vært med et stykke brød m.v. Vel mødt.

Nytårskrudt

Køb dit nytårskrudt hos os og støt Uldum IF.

Åbningstiderne for salg af fyrværkeri er:

Kl. 12:00 – 18:00 28/12 2017
Kl. 12:00 – 20:00 29/12 2017
Kl. 12:00 – 20:00 30/12 2017
Kl. 10:00 – 15:00 31/12 2017

Adressen er: Kærvejen 30, 7171 Uldum Når man kommer til Uldum Fritidscenter og stadion, så følg de opsatte skilte, der leder jer bagom til området bag Uldum hallen, hvor salget foregår.

Køb dit fyrværkeri hos Uldum IF

Åbningstiderne for salg af fyrværkeri er:

Kl. 12:00 – 18:00                          27/12 2017

Kl. 12:00 – 18:00                          28/12 2017

Kl. 12:00 – 20:00                          29/12 2017

Kl. 12:00 – 20:00                          30/12 2017

Kl. 10:00 – 15:00                          31/12 2017

 

Adressen er:   Kærvejen 30, 7171 Uldum

Når man kommer til Uldum Fritidscenter og stadion, så følg de opsatte skilte, der leder jer bagom til området bag Uldum hallen, hvor salget foregår.

NY AIRTRACK

Middelfart Sparekasse har været med til at sponsorere den nye airtrack,

som alle UIF’s gymnaster har nydt glæde af siden sæsonstart 2017

 

Efter sidste sæsons afslutning blev vi i gymnastikudvalget enige om,

at den gamle airtrack var ved at have tjent sin tid ud.

Der er rigtig mand børn, der har hoppet og sprunget på den henover de sidste næsten ti år.

Så det var blevet tid til at købe en ny airtrack.

Det har vi kunnet gøre hurtigt – bl.a. med hjælp fra Middelfart Sparekasse,

som har sponsoreret 5000 kr. til ny airtrack.

 

Vi siger tusind tak for støtten og opbakningen og håber gymnasterne får glæde af airtracken i mange år fremover!

 

1 5 6 7 8