Valdemarsdag

I år fylder Dannebrog fylder 799 år. Det fejrer Danmarkssamfundet i Hedensted Kommune med et arrangement på Valdemarsdag fredag 15. juni i Uldum Kirke og Uldum Mølle.

Arrangementet indledes kl. 18.15, hvor fanerne føres ind i Uldum Kirke under ledelse af Kjeld Bøjlesen. Kl. 18.30 er der andagt ved sognepræst Annette Lyster-Clausen og derefter fanemarch Uldum rundt via Uldum Højskole, hvor der vil blive givet et par musiknumre af eleverne.

Derefter går turen til Uldum Mølle, hvor der vil være Valdemarstale ved menighedsrådsformand Niels Højsgård og indlæg ved møller Jacob Hanquist og overrækkelse af faner og flag. Alle foreninger i Hedensted Kommune, der har en fane, er inviteret til at deltage, og i øvrigt er alle velkomne, oplyser Danmarkssamfundet.

Fra UIFs gymnastikafdeling deltager fem fanebærere.