Som I alle nok har set idag. Lukker Uldum If indendørs aktiviteter ned fra imorgen kl. 16.00 og indtil den 3/1-2021😞
Det er muligt at nå den sidste træning inden jul imorgen indtil kl. 16.00 💪💪 Pas på hinanden derude.
På vegne af Uldum If bestyrelse
Britt Vig Andersen

Nye regler vedrørende Covid-19

 

Hej alle sammen J

P.g.a. nye udmeldinger fra Statsministeriet, så kommer her et overblik over, hvad det betyder for Uldum IF.

Man kan med fordel finde den/de sportsgrene/hold, der vedkommer en selv, – derfor denne opdeling.

Petanque:
Er slut for denne sæson.

Tennis:
Fra mandag den 26/10-20 må der KUN samles 10 spillere ved banerne – HUSK afstand.
Der er her ingen krav om mundbind, da det er udendørs.

Fodbold – Ude:
Ungdom er slut for denne sæson. Med undtagelse af få hold, der spiller i vinterturnering.

Senior – Fra mandag den 26/10-20 må der KUN samles ti spillere incl. en træner. Der følger vi samme regler som i foråret.

Fodbold – Inde:
Børn til og med 21 år: Fortsætter som hidtil. Trænere skal pr. 29/10 benytte mundbind til og fra træning.

Tilskuere skal sidde på fast plads og ligeledes bruge mundbind til og fra pladsen.

Senior/oldboys +40 & +50 må pr 26/10-20 være 10 samlet incl. træner og alle skal pr. 29/10-20 bruge mundbind til og fra træning.

Badminton:
Ungdom under 21 år fortsætter som hidtil. Dog skal trænere bære mundbind til og fra træning fra den 29/10 2020.

Pr. 26/10-20 hedder det max 10 personer samlet over 21 år, og dette giver lidt udfordringer for Badminton om onsdagen. Vi afventer pt, om det gælder pr. bane, hvis der overholdes nogle afstandskrav, eller om det er 10 pr. hal, så derfor vil der komme mere info her inden mandag aften – så hold øje med mail og facebook siden. Vi gør, hvad vi kan for, at der kan spilles badminton. Alle skal pr. 29/10-20 bruge mundbind til og fra træning.

Gymnastik:
Alle børnehold kører videre som hidtil. Alle fra 12 år og op skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

HitFit: Der må være 10 personer i salen incl. træneren indtil den 22/10 2020. Der vil blive oprettet hold på Conventus uge for uge. Dette gælder kun for i forvejen tilmeldte. HUSK at melde fra ved at tage fat i kontaktpersonen, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

Step/Styrke: Der må være 10 personer i salen incl. træner indtil den 22/10 2020. Bliver delt op i to hold kl. 18:30 og 19:30. Nærmere info vil komme direkte til tilmeldte. HUSK at melde fra ved at tage fat i kontaktpersonen, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning.

Motionsdamer: Der må være 10 personer i salen incl. træneren indtil den 22/10 2020. HUSK at melde fra ved at tage fat i udvalget, hvis man er forhindret. Alle skal pr. 29/10 bære mundbind til og fra træning

 

Fitness:
Da vi ikke har hold i fitness, må vi kører videre med max 10 personer, der træner af gangen. Der skal sprittes af før og efter træning og bruges eget håndklæde på maskinerne. Fra den 29/10 skal alle bære mundbind til og fra træning. Overholdes dette ikke kan bortvisning forekomme.

Volley:
Ungdom op til 12 år kører videre som hidtil. Dog skal trænere bære mundbind til og fra træning fra den 29/10.

Volley senior må pr. 26/10 max være 10 pers. incl. træner, og alle skal bære mundbind til og fra træning fra den 29/10.

Generelt til trænerne:
Vi hjælper alle trænere med at være opdateret med evt. nye retningslinjer løbende. Vi forventer alle trænere overholder alle udsendte retningslinjer og er forbilleder for alle vores deltagere. Pr. 29/10-20 til 2/1-21 kræves der mundbind til og fra træning – Alle trænere vil få udleveret en pakke af foreningen.

Husk at spritte af, holde afstand og brug den sunde fornuft.

Generelt til alle interesserede:
Tak fordi du/I læser med her, – det er meget vigtig for os som forening, at alle følger reglerne, at vi står sammen og hjælper, hvor vi kan.

Grundet smittesporing skal man tilmelde sig på vores hjemmeside www.uldum-if.dk inden opstart. Dette gælder for alle idrætsgrene.

Alle fra 12 år og op skal bære mundbind til og fra træning. Dette er gældende fra den 29/10-2/1 2021 – det vil sige ved alt ophold i lokalerne indtil påbegyndt træning.

Eventuelle tilskuere skal sidde på samme plads og sidde med næsen mod banen/samme retning.

Ovenstående er gældende fra den 26/10-20 og fire uger frem.

Overholdes reglerne ikke ser vi os også nødsaget til at skride ind. Så vis at vi kan stå sammen mod Corona.

Vi kommer med opdateringer, så snart vi har nogen. Der vil evt. komme noget pr. afdeling eller pr. hold.

 

På vegne af Uldum IF´s bestyrelse

Britt Vig

 

VIGTIG information om COVID-19 retningslinier i forbindelse med opstart

Kære alle Medlemmer, udvalg og bestyrelses medlemmer i UIF
VIGTIG information om COVID-19 retningslinier i forbindelse med opstart
Vigtig information omkring COVID-19 smittelister.
vi er nu godt i gang med efterår/vintersæsonen i vores forening og COVID-19 smittefaren lurer stadig, derfor er det vigtigt, at vi alle tager vores forholdsregler.
Èn ting er de fastsatte rammer med antal, afstand og rengøring, de skal selvfølgelig alle overholdes. En anden ting er registrering af alle deltagere/medlemmer fra første træning, da det kan være en vigtig brik i smitteopsporing, hvis der senere skulle vise sig, at opstå en smitte situation.
Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at ALLE er registreret, før de må deltage i en træning, et arrangement eller andet i UIF.
Vi ved at sæsonen er godt i gang, men grundet det stigende antal smittede over de seneste par uger, bliver vi nødt til som forening at tage vores forholdsregler. Alle skal derfor hurtigst muligt få tilmeldt sig selv eller jeres børn via Conventus.
Fremadrettet skal alle tilmelde sig via Conventus inden sæsonstart, således vi har oplysninger på alle udøvere. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for 2 prøvegange. dog skal der betales inden holdstart, men  pengene returneres selvfølgelig, hvis holdet ikke fungere for medlemmet.
På vegne af UIF
Lise Rasmussen

Information omkring Covid-19/Corona

Uldum Idrætsforening
KÆRVEJEN 30
7171 Uldum
www.uldum-if.dk
13. september 2020
Kære Alle medlemmer
Information omkring Covid-19/Corona
Sæsonen 20-21 bliver anderledes, da alle idrætter skal udøves under hensyntagen til Corona.
Vi vil sammen med Instruktørerne gøre alt for, at du som medlem kan føle dig tryg ved at gå til en sport i vores forening i også i denne sæson. Derfor har vi lavet nogle retningslinjer og tiltag, som vi forventer, du respekterer og efterlever.
⦁ Hvis du er syg eller snottet, eller har mistanke om at noget er på vej, skal du naturligvis ikke komme til træning
⦁ medlemmerne skal afleveres og hentes i gangen uden for Hallen – forældrene må ikke komme med ind.  Dog er det OK at følge de små helt ind, de første par gange.
⦁ Omklædning skal så vidt muligt klares hjemmefra. For skolebørn der kommer fra SFO vil det være muligt at benytte et omklædningsrum.
⦁ Ophold i og omkring træningssted skal begrænses. Når Medlemmerne forlader en træningstime, går de ud af døren i redskabsrummet, ned af gangen forbi omklædningsrummene og skal skynde sig hjem, og vi så vidt muligt ikke skal have kontakt med næste hold der kommer til træning.
⦁ Ved indgang til Hallen skal ALLE medlemmer spritte hænder, UIF sørger for håndsprit. ved
⦁ Alle medlemmer skal registreres til hver træning, dette er vigtigt for at hjælpe ved eventuel smitteopsporing.
⦁ Hold afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
⦁ Husk god hygiejne før, under og efter træning. Vask hænder eller sprit dem af.
⦁ Corona smitter ved kontakt med sekret som spyt. Så lad være med at berøre øjne, ører, næse eller mund under træning. Og hvis du gør, så sprit dine hænder af.
⦁ De redskaber, der anvendes til træning rengøres, før og efter brug. En sprøjteflaske med universalrengøringsopløsning og klude vil være tilgængelig. PE-redskaber tåler ikke sprit, derfor anvendes universalrengøringsmiddel. Hjælp gerne med rengøring og sprit hænder bagefter.
⦁ Hvis du har været til et hold og bliver testet positiv for Covid-19, så informer din instruktør eller UIF´s formand, Britt Vig Andersen på telefon 41834815
Vi håber på forståelse for UIF´s corona tiltag og håber på en god sæson 20-21 trods alt:-
På vegne af
Uldum Idrætsforening
Britt Vig Andersen

Ny bestyrelse i UIF

Billede af den nye Bestyrelse i UIF

Række 1 fra venstre

         Karina Yde Næstformand, Thomas Michaelsen suppleant,

    Dorte Thyregod Jørgensen Kasserer 1, Michelle Kristoffersen Kasserer 2

Række 2 fra venstre

                     Claus Densø-Sørensen Menig medlem, Lise Rasmussen Sekretær,

      Britt Vig Andersen Formand, Hanne Guldbrandt Menig medlem,

Winnie Sørensen Suppleant

Svømning aflyst pga COVID-19

Pga COVID-19 kan vi desværre ikke leve op til de retningslinjer
der skal overholdes, bla antal personer efter bassin størrelse.
Vi håber vi kan starte op igen efter nytår.
Der kommer ny opdatering sidst i november. 
Med venlig hilsen
Svømme udvalget

Indkaldelse til Generalforsamling i UIF 2020

Kære alle

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i UIF d.8. juni 2020 kl.19 i Uldum Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v. Formand Britt Vig
  3. Udvalgsberetninger v. udvalgene
  4. Fremlæggelse af regnskab v. Formand Britt Vig
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af 2 Revisorer
  9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.

1 2 3 4 5 8