Uldum Idrætsforening menu

Pædofili Politik

Formål:

Bestyrelsen ønsker at UIF er et sikkert sted for alle, og at forældre trygt kan sende deres børn hen i klubben.

Vi følger gældende lov på området, og indhenter straffeattester på alle træner, instruktører og hjælpere.

 

Retningslinjer:

Der vil ved ansættelsessamtale blive givet mundtlig og skriftlig instruktion til alle vedr. UIF’s politik og retningslinjer på dette område.

Alle i klubben har meldepligt såfremt der er mistanke om, at der foregår noget.

Alle henvendelser vil blive mødt med stor diskretion med tanke på alle involverede, barn samt voksen.

Voksne der er i kontakt med børn og unge har et stort ansvar for at alle føler sig godt tilpas.

Grænser er forskellige hos alle, undgå derfor situationer der kan mistolkes – kun kvindelige trænere i pige omklædning og mandlige trænere i drenge omklædningen.

Undgå vulgært sprogbrug og tag altid hensyn.

Ved henvendelse med mistanke om et forhold vil bestyrelsen hente hjælp de rette steder; politi, sociale myndigheder osv.

UIF skal være en sikker & tryg klub for alle børn og unge.

 

UIF´s bestyrelse

Oktober 2019

Narko Politik

Formål:

I UIF har vi nul tolerance overfor narko.

UIF er en sportsinstitution, hvor krop og sjæl skal styrkes gennem fysiske og sociale aktiviteter.

Indtagelse af narko og andre euforiserende stoffer er ikke acceptabelt.

 

Retningslinier:

Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre, at alle ikke lægeordinerede præstationsfremmende og euforiserende stoffer er forbudt i UIF.

Listen over forbudte stoffer er lang og i tvivlstilfælde vil klubben søge hjælp hos læge, antidoping udvalg osv.

Ved overtrædelse sker øjeblikkelig bortvisning samt evt. politianmeldelse.

Bestyrelsen står til hver en tid til rådighed ved spørgsmål og evt. mistanke.

I forhold til klubbens børn og unge under 18 år, vil der altid ske henvendelse til forældrene, og i samarbejde med dem evt. udvikle en handlingsplan til hjælp for den unge.

Disse ovenstående retningslinier/forhold er vi i bestyrelsen enige om kan og skal efterleves af alle under UIF.

UIF støtter alle tiltag mod doping.

 

UIF´s bestyrelse

Oktober 2019

Mobning/Samværs Politik

Formål:

Alle voksne, børn og unge skal være glade og have lyst til at komme i klubben.

Bestyrelsen accepterer ikke mobning i nogen form.

 

Retningslinjer:

Det er alle i klubbens ansvar at behandle hinanden ordentligt.

Et nej er et nej, også i leg!!

For at forebygge mobning, er det vigtig at der gribes ind og handles af trænere instruktører og hjælper i særdeleshed.

Vær derfor ekstra opmærksomme på unge hold, hvor blufærdighed ved omklædning og bad i særlig grad kan være følsomt.

Vi henstiller til at børn, der har brug for hjælp til omklædning og hårvask, får hjælp af forældre

af samme køn som dem selv (dvs. hos pigerne er det mødre, der hjælper og hos drengene, er

det fædre).

På overnatnings ture tilstræbes der, at der minimum er to ledere, helst en af hvert køn.

Vær mod andre, som de skal være mod dig.

Den enkelte træner, udvalg eller bestyrelse skal og vil behandle alle henvendelser.

 

UIF´s bestyrelse

Oktober 2019

Alkohol Politik

Formål:

UIF er et værested for alle. Her kommer både børn, unge og voksne.

Det betyder ”at være-reglerne” skal tilpasses, så alle har lyst til at komme i foreningen.

Samtidig skal alle forældre trygt kunne sende deres børn til aktiviteter.

 

Retningslinier:

Børn og unge under 18 må ikke indtage alkohol i UIF-regi, det være sig i cafeteria, omklædningsrum, træningsture og lign.

Børn og unge skal aldrig opleve at en fra deres trænerteam drikker alkohol i forbindelse med træning eller andre sportsrelaterede events.

Kiosken må ikke sælge alkohol til unge under 18.

Fuldskab accepteres ikke i UIF´s regi og kan medføre bortvisning.

Voksne medlemmer skal til enhver tid være gode rollemodeller for vores børn og unge.

Særaftaler og dispensationer kan gives ved særlige lejligheder/events med voksne og i samråd med forældre, men kun ved aftale med bestyrelsen/udvalget

 

Disse retningslinier/forhold er vi i bestyrelsen enige om kan og skal overholdes af alle under UIF.

 

UIF´s bestyrelse

Oktober 2019