Så er vi kommet tættere på julen ? og derefter Nytåret ???? 
Uldum Idrætsforening vil igen i År, sælge Fyrværkeri fra Uldum hallen fra D 27/12-31/12. Det håber vi naturligvis bliver et tilløbsstykke, og søger derfor frivillige over 18 år som vil hjælpe til i salgs området/ udleverings området. Vi havde et fint salg i julen 2017/2018, og forventer/ håber på samme succes i julen 2018/2019.
Det bliver naturligvis solgt i samarbejde med et professionelt firma. I år med andet firma, hvor vi selv har været mere med på det hele i år, fra indkøb og tilladelser med mere. 
Vi har ligeledes ændret salgsstedet til hallens cafe, og skaffet sikker container til opbevaring/udlevering.
Vi søger både gengangere, og nye til at give en hjælpende hånd. Skulle det vække jeres interesse. Så kontakt endelig  Uldum Idrætsforenings fyrværkeri afd. Morten Tormod på tlf 22168018/ via facebook 

Mvh Morten Tormod

Valdemarsdag

I år fylder Dannebrog fylder 799 år. Det fejrer Danmarkssamfundet i Hedensted Kommune med et arrangement på Valdemarsdag fredag 15. juni i Uldum Kirke og Uldum Mølle.

Arrangementet indledes kl. 18.15, hvor fanerne føres ind i Uldum Kirke under ledelse af Kjeld Bøjlesen. Kl. 18.30 er der andagt ved sognepræst Annette Lyster-Clausen og derefter fanemarch Uldum rundt via Uldum Højskole, hvor der vil blive givet et par musiknumre af eleverne.

Derefter går turen til Uldum Mølle, hvor der vil være Valdemarstale ved menighedsrådsformand Niels Højsgård og indlæg ved møller Jacob Hanquist og overrækkelse af faner og flag. Alle foreninger i Hedensted Kommune, der har en fane, er inviteret til at deltage, og i øvrigt er alle velkomne, oplyser Danmarkssamfundet.

Fra UIFs gymnastikafdeling deltager fem fanebærere.

Generalforsamling

Indkaldelse til Uldum If´s generalforsamling den 11.04.2018 kl. 19.00 i Uldum Fritidscenter.

 

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Udvalgsberetninger
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lise er på valg og modtager genvalg, Linda er også på valg og modtager ikke genvalg. Derfor søger vi nye medlemmer til bestyrelsen)
  7. Valg af bestyrelsessuppleant (begge suppleanter modtager genvalg)
  8. Valg af 2 revisorer (begge revisorer modtager genvalg)
  9. Eventuelt

 

Uldum If vil være vært med et stykke brød m.v. Vel mødt.

Nytårskrudt

Køb dit nytårskrudt hos os og støt Uldum IF.

Åbningstiderne for salg af fyrværkeri er:

Kl. 12:00 – 18:00 28/12 2017
Kl. 12:00 – 20:00 29/12 2017
Kl. 12:00 – 20:00 30/12 2017
Kl. 10:00 – 15:00 31/12 2017

Adressen er: Kærvejen 30, 7171 Uldum Når man kommer til Uldum Fritidscenter og stadion, så følg de opsatte skilte, der leder jer bagom til området bag Uldum hallen, hvor salget foregår.

Køb dit fyrværkeri hos Uldum IF

Åbningstiderne for salg af fyrværkeri er:

Kl. 12:00 – 18:00                          27/12 2017

Kl. 12:00 – 18:00                          28/12 2017

Kl. 12:00 – 20:00                          29/12 2017

Kl. 12:00 – 20:00                          30/12 2017

Kl. 10:00 – 15:00                          31/12 2017

 

Adressen er:   Kærvejen 30, 7171 Uldum

Når man kommer til Uldum Fritidscenter og stadion, så følg de opsatte skilte, der leder jer bagom til området bag Uldum hallen, hvor salget foregår.

NY AIRTRACK

Middelfart Sparekasse har været med til at sponsorere den nye airtrack,

som alle UIF’s gymnaster har nydt glæde af siden sæsonstart 2017

 

Efter sidste sæsons afslutning blev vi i gymnastikudvalget enige om,

at den gamle airtrack var ved at have tjent sin tid ud.

Der er rigtig mand børn, der har hoppet og sprunget på den henover de sidste næsten ti år.

Så det var blevet tid til at købe en ny airtrack.

Det har vi kunnet gøre hurtigt – bl.a. med hjælp fra Middelfart Sparekasse,

som har sponsoreret 5000 kr. til ny airtrack.

 

Vi siger tusind tak for støtten og opbakningen og håber gymnasterne får glæde af airtracken i mange år fremover!

 

1 2 3 4