Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i Uldum

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i Uldum og samtidig sikre et aktivt og attraktivt byliv? Så har vi brug for din hjælp!

Vores fodboldafdeling er i rivende udvikling. Vi har lige nu 11 hold fra U5 til Veteraner 50+. Det kræver et stort arbejde af en masse frivillige hænder, og vi har lige nu brug for flere hænder.

Har du mon mulighed for at hjælpe med en eller flere af nedenstående opgaver?

 • Arbejdet med Future Vejle – samarbejde med VB.
  • Være kontaktperson og tage imod tilbud fra VB
  • Formidle tilbud til holdene og organisere tilmeldinger til VB
  • Mindre talentspejder opgaver
 • Koordinere trænermøder og udvalgsmøder
  • Sikre dagsorden og referat
  • Sikre forplejning til mødet
  • Indkaldelser og til/afmeldinger
 • Træne U6-U7 drenge indendørs
  • Ugentlig træning af vores U6-U7 drenge hold. Træningstid er onsdage kl.16:15 – 17:00
  • Tilmelde holdet og deltage i turneringer
 • Web arbejde
  • Sikre fodbolds side på Uldum-if.dk fremstår korrekt og opdateret i samarbejde med foreningens web-ansvarlige
  • Udvikle UIFs hjemmeside sammen med vores Web-ansvarlige, så den bliver moderniseret

Vi hører rigtig gerne fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe med at opretholde et alsidigt fodbold tilbud i Uldum. Også selvom ingen af ovenstående opgaver fanger din interesse. Har du lyst til at høre mere om disse opgaver eller bare har lyst til at give en hånd med, når det kan passe, så tag kontakt til formanden for fodbold udvalget Kaj Jensen: tlf. 29201981, mail: kaj@rsyd.dk

Efterår Gymnastik

Generelforsamling i UIF

Indbydelse

Generalforsamling i UIF

D. 25. april 2019

Kl. 19.00

Generalforsamling indkaldt af Bestyrelsen i UIF ifølge UIF Vedtægter

Kl. 19.00

Mødet starter

Uldum Idrætsforening

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

V. formand Britt Vig Andersen

Udvalgsberetninger

Fremlæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Helle Møldrup på valg – genopstiller ikke
 • Britt Vig Andersen –          genopstiller

Valg af suppleanter

 • Anette Fleborg på valg – genopstiller ikke
 • Pia Thisgaard på valg – genopstiller ikke

Valg af 2 Revisorer

Eventuelt

Tak for i dag

Konstituering af den ny bestyrelse

v. kasserer Lise Rasmussen

Flere oplysninger:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sted: Uldum Idrætsforening

Kærvejen 30 B

Standerhejsning i Uldum Tennis-forening

Uldum Tennis-forening inviterer alle interesserede til standerhejsning søndag d. 14/4-19 kl. 13.00 ved tennisbanerne.
Vi byder på en kop kaffe, kage og en pølse.
Så kig forbi og få en snak hvis du er interesseret i at komme igang. Du må også komme ned og slå lidt til en bold.
Her er desuden mulighed for at tilmelde sig sæsonen (husk dankort).
Nærmere information om træningstider for børn og voksne følger her på siden senere.

Vi håber på at se jer!

Motionsgymnaster

En flok motionsgymnaster holder afslutning med Kroens smørrebrød hos Dorthe.

Vi stater op igen i september, torsdag uge 37.

Kom og være med, vi er glade for – og gode til – at tage imod mye på holdet 🙂

 

Gymnastikopvisning 2019

1 3 4 5 6 7 8