Uldum IF - fodbold menu

Værdigrundlaget for fodboldafdelingen

Herunder nævnes vigtige punkter for at vi alle sammen kan have en fodboldafdeling, der hænger sammen, og hvor man gerne tager hen.
Alt skal spille sammen blandt spillere, forældre, trænere og fodboldudvalget, så man har lyst til at være her, – uanset hvilken rolle, man har.
Derfor har vi herunder listet de forventninger til de roller, vi har i afdelingen.

SpillerneForældreneTrænerne
– At de deltager aktiv på holdet.
– At de ønsker at gå på holdet.
– At de møder til tiden.
– At man er klar og omklædt.
– At man taler pænt til hinanden og trænerne.
– At man ikke forstyrre træningen.
– At man behandler UIF’s udstyr ordentligt.
– Interesserer sig for holdet og UIF.
– Har en positiv holdning til UIF, trænerne og barnet og er parat til at se en sag fra to sider i en konflikt.
– Deltager aktivt i UIF’s gøremål og arrangementer, når der er brug for det.
– Er aktive ved turneringer, stævner og kørsler.
– Hjælper barnet til at være forberedt med at møde til tiden og have det nødvendige udstyr med.
– Tager ansvar for at barnet opfylder deres del.
– At de møder forberedte op til træning og kamp.
– At de sikre sig afløser, hvis de bliver forhindret i at komme.
– At de tager vare på børnene og bestræber sig på at give dem trygge rammer.
– At de sørger for informationer til spilerne og forældrene, om hvad der foregår på holdet.
– At de viser engagement og vedholdenhed.
– At de ad frivillighedens vej uddanner sig så meget som muligt.
– At de følger foreningens og fodboldafdelingens målsætninger og værdigrundlag.